Pensionist-foreningen

Pensionistforeningen holder sine arrangementer i Forsamlingshuset. Program for de faste arrangementer udsendes til medlemmerne, men kan også ses på denne hjemmeside under "Kalender".

Foruden sommer-udflugt og julefrokost afholdes normalt yderligere ca. 4 - 6 arrangementer. Normalt på fredag eftermiddage.

Øvrige arrangementer annonceres ved opslag i Forsamlingshuset, Brugsen og gennem FaceBook.

Henvendelser kan rettes til:

Fmd. Inger Christiansen, tlf.: 86 55 17 54 eller Sekr. Jørgen Hansen, tlf.: 51 33 26 05